Jørund Høie Skaug

Foredragsholder Jørund Høie SkaugJobber med innovativ bruk av IKT i fag gjennom nettverk, utviklingsprosjekter og formidling, ved Senter for IKT i utdanningen. Spesielt interessert i dataspill og læring.