Steffen Ruud

Foredragsholder Steffen RuudSteffen jobber som pedagogisk IKT-veileder ved oppvekst i Kongsberg kommune. Er engasjert i både barnehage og skole. Han er utdannet allmennlærer og er selvlært når det gjelder IKT-kompetanse. Han stort fokus på pedagogisk utnyttelse/bruk av IKT. Steffen er fra Kongsberg.

Project Description