Velkommen til barnehagekonferansen i Bergen

12. februar 2015 - Radisson BLU Royal Bryggen

Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere ønsker for fjerde gang velkommen til konferanse om bruk av digitale verktøy i barnehagen. Konferansen henvender seg til alle som jobber i barnehagesektoren, og innholdet er også relevant for lærere og SFO ansatte på de laveste trinnene i skolen. 

Hvilken rolle har barnehagelæreren i barnas digitale utvikling?

Småbarna vokser opp i en digital virkelighet enten vi liker det eller ikke. I barnehagen bør de få erfare teknologi på en trygg og utviklende måte. Konferansen setter fokus på pedagogisk innhold der teknologi kan bli en ressurs. Den bidrar til å øke kunnskapen om hvordan digitale verktøy brukt i en pedagogisk ramme kan støtte barnas lek og læring.

Samarbeidspartnere

IMTEC arrangerer utdanningskonferansen sammen Høgskolen i Bergen, Fagforbundet, Conexus og Interactive Norway. De foregående konferansene har samlet flere hundre deltakere fra hele landet, og vi håper at mange finner veien til spennende lærings- og refleksjonsdager også i 2015.

Velkommen til Bergen 12. februar 2015!

Foto: Shutterstock