Bente Halvorsen

Bente Halvorsen er styrer i Førresfjorden barnehage. Førresfjorden barnehage er fokusbarnehage for NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Bente er ofte brukt som foredragsholder i forbindelse med flerkulturelle tema.

Project Description