Cathrine Fragell Darre

Cathrine Fragell Darreer utdannet førskolelærer med videreutdanning i IKT for lærere og i spesialpedagogikk.  Har jobbet som pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage i Oslo fra 2005. I 2010 startet hun bloggen Myrertoppen barnehage. Er for tiden prosjektleder i Norlandiabarnehagene med prosjektet Digital praksis i barnehagen.  Cathrine har utgitt Kreativ bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy. I 2013 vant Cathrine Gullepleprisen som årlig deles ut av Norsk pedagogisk dataforening som tildeles pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en god måte.

Project Description