Elisabeth Alnes

Elisabeth Alnes er styrer i Klosteret barnehage i Bergen. Hun har jobbet i samme barnehage i 21 år. Hun er utdannet førskolelærer, og er nå i gang med en master i skoleledelse. Klosteret barnehage er en barnehage som har kunst- og kultur som sin profil. Barnehagen er tildelt den Nasjonale prisen for kunst og kultur i barnehagen to ganger: i 2010 og 2013.

Project Description