Eva Lilleland

Eva Lilleland er fagarbeider og en av Førresfjorden barnehage sine ressurspersoner når det gjelder smartboard. Eva er medlem av Tysvær barnehagenes IKT nettverk og hun bruker Smart Board aktivt sammen med barna. Førresfjorden barnehage er fokusbarnehage for NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Bente er ofte brukt som foredragsholder i forbindelse med flerkulturelle tema.

Project Description