Filip Witzell

Filip Witzell er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han har 14 års praksis fra skole og barnehage. De siste ni årene har han vært ansatt i Regnbuen barnehage, Trondheim. Siden ”Commodore’ 64” på slutten av 80-tallet har data vært en stor lidenskap for Filip. I alle de årene han har jobbet i barnehage og skole, har han vært opptatt av målrettet bruk av IKT. Spesielt i de siste årene når berøringsteknologi og nettbrett har blitt utbredt, er det lettere for de minste barna å ta i bruk digitale verktøy. Filip er opptatt av at de voksnes kompetanse bør være så høy at de kan veilede barna og undre seg sammen med dem når digitale verktøy brukes. Filip jobber også i et 20 % engasjement på Matematikksenteret i Trondheim. Her samarbeider han med fagansvarlige på senteret for å utvikle opplegg knyttet til matematiske app`er i barnehager og skoler. Holder også kurs og foredrag om dette.

Project Description