Monica Hartviksdatter Jenssen

Monica Hartviksdatter Jenssen er utdannet førskolelelærer og har mastergrad i pedagogikk. Hun har jobbet som rådgiver i Senter for IKT i utdanningen siden juni 2013.

Project Description