Nina Engesnes

Nina Engesnes er høgskolelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har master i fagdidaktikk, studieretning estetiske fag ved NTNU. Hun underviser i musikk innen kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet. Hun deltar i forskningsprosjektene “Med digitale verktøy inn i teksten” og “Musikalsk mangfold i barnehagen” som får økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet. Nina er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehagen.

Project Description