Nina Knarvik

Nina Knarvik, fagsjef i Norlandia Barnehagene, ansvar for faglig utvikling og kompetansebygging. Hun er utdannet førskolelærer.

Project Description