Paal Christian Bjønnes

Paal Christian Bjønnes er utdannet førskolelærer med fordypning i natur og friluftsliv, samt IKT-tekniker. Han tar for tiden en master i førskolepedagogikk. Han arbeider som pedagogisk leder, er timelærer ved DMMH, og har bred erfaring med oppsett og bruk av digitale verktøy.Han har skrevet kapittelet ”Med digitale verktøy ute” i boken Kreativ ute som kom høsten 2014.

Project Description