Forelesere

 • Foredragsholder Vibeke Guttormsgaard

  Vibeke Guttormsgaard

  Seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen og arbeider med framtidens læring.
 • Mark Treadwell

  Mark Treadwell

  Works with schools and educational systems on their strategic development and implementation of effective teacher practice.

 • Foreleser Merethe Froyland

  Merethe Frøyland

  Førsteamanuensis ved Naturfagsenteret. Arbeidsområder: geoprogrammet og energiskolene.
 • Foredragsholder Jørund Høie Skaug

  Jørund Høie Skaug

  Jobber med innovativ bruk av IKT i fag gjennom nettverk, utviklingsprosjekter og formidling, ved Senter for IKT i utdanningen.
 • Foreleser Anders Sanne

  Anders Sanne

  <p>Utviklingsleder ved Matematikksenteret, nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.</p>

 • Foreleser Yngve Ellingsen

  Yngve Ellingsen

  Nestleder for avdeling Samfunn ved INSPIRIA Science center.
 • Foredragsholder Kai Håkon Sunde
 • Foredragsholder Susanne Stengrundet

  Susanne Stengrundet

  Susanne er universitetslektor ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
 • Foredragsholder Tone Guldahl

  Tone Guldahl

  Er seniorrådgiver hos Stiftelsen IMTEC og arbeider med skoleeiere, skoleledere og lærere innenfor skoleutvikling og prosessveiledning.
 • Foredragsholder Hage Aasland

  Hege Aasland

  Har det IT-tekniske prosjektansvaret for implementeringen av nettbrett i Kongsbergskolene.
 • Foredragsholder Steffen Ruud

  Steffen Ruud

  Jobber som pedagogisk IKT-veileder ved oppvekst i Kongsberg kommune.
 • Foreleser Astrid Wara

  Astrid Wara

  Astrid Wara jobber som vitensenterpedagog ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø.
 • Foreleser Mona Holmø

  Mona Holmø

  Arbeider som vitensenterpedagog ved Nordnorsk vitensenter i Tromsø.