Anders Sanne

Foreleser Anders SanneAnders Sanne er prosjektleder ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.