Susanne Stengrundet

Foredragsholder Susanne StengrundetSusanne er universitetslektor ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Project Description