Velkommen Utdanningskonferansen 2015

Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere ønsker velkommen til den syvende IKT-utdanningskonferansen. Konferansen henvender seg til alle som jobber i opplæringssektoren. I år vil vi holde dagsseminarer på tre vitensenter rundt i landet, med fokus på IKT og realfag.

Det blir foredrag og workshops med Mark Treadwell fra New Zealand, og representanter fra Senter for IKT i utdanningen, Naturfagsenteret og Matematikksenteret. I tillegg blir det innlegg fra de lokale vitensenterne.

Både praktikere og forskere fra inn- og utland engasjeres for å belyse aktuelle problemstillinger, presentere gode eksempler og legge frem aktuell forskning under konferansen.

Samarbeidspartnere

IMTEC arrangerer utdanningskonferansen sammen med vitensentrene, Fagforbundet og Statoil.

De foregående konferansene har samlet flere hundre deltakere fra hele landet, og vi håper at mange finner veien til spennende lærings- og refleksjonsdager også i 2015.

Velkommen til spennende dagsseminar i Sarpsborg, Tromsø og Bergen!